วิธีการ Maintenance เว็บไซต์ WordPress ให้ปลอดภัยจาก Malware เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเว็บไซต์ WordPress Malware วิธีการ Maintenance เว็บไซต์ WordPress ให้ปลอดภัยจาก Malware มีดังนี้:

การป้องกัน:

 • ใช้ธีมและปลั๊กอินจากแหล่งที่เชื่อถือได้: เลือกใช้ธีมและปลั๊กอินจาก WordPress.org หรือแหล่งที่เชื่อถือได้
 • จ้างบริษัทรับ รับทำเว็บไซต์ WordPress มืออาชีพให้ทำให้
 • อัปเดตเวอร์ชั่น WordPress ธีม และปลั๊กอินอยู่เสมอ: การอัปเดตเวอร์ชั่นจะช่วยแก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัย
 • ติดตั้งปลั๊กอินความปลอดภัย: ติดตั้งปลั๊กอินความปลอดภัย เช่น Wordfence หรือ Sucuri เพื่อป้องกัน Malware
 • ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก: ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากสำหรับบัญชีผู้ใช้ WordPress ของคุณ
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ: สำรองข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ regularly รับทําเว็บ wordpress

การตรวจสอบ:

 • สแกนเว็บไซต์ของคุณด้วยเครื่องมือตรวจจับ Malware: สแกนเว็บไซต์ของคุณด้วยเครื่องมือตรวจจับ Malware เช่น Sucuri SiteCheck หรือ VirusTotal
 • ตรวจสอบบันทึกกิจกรรม: ตรวจสอบบันทึกกิจกรรม WordPress ของคุณเพื่อหา suspicious activity รับทําเว็บไซต์ wordpress
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงไฟล์: ติดตามการเปลี่ยนแปลงไฟล์ WordPress ของคุณเพื่อหา suspicious activity

การแก้ไข:

 • ลบ Malware: ลบ Malware ออกจากเว็บไซต์ของคุณโดยเร็วที่สุด
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน: เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ WordPress ของคุณ
 • อัปเดตเว็บไซต์ของคุณ: อัปเดตเวอร์ชั่น WordPress ธีม และปลั๊กอินของคุณ
 • กู้คืนเว็บไซต์ของคุณจากการสำรองข้อมูล: กู้คืนเว็บไซต์ของคุณจากการสำรองข้อมูล

สรุป:

การ Maintenance เว็บไซต์ WordPress ให้ปลอดภัยจาก Malware นั้น สามารถทำได้โดยใช้มาตรการป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไข

คำสำคัญ: WordPress, Malware, ธีม, ปลั๊กอิน, อัปเดต, ปลั๊กอินความปลอดภัย, รหัสผ่าน, สำรองข้อมูล, สแกน, บันทึกกิจกรรม, ติดตามการเปลี่ยนแปลงไฟล์, ลบ Malware, เปลี่ยนรหัสผ่าน, กู้คืน