ในบรรยากาศของห้องเรียนที่คึกคัก เครื่องมือหลายชนิดมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของครูและนักเรียนได้เช่นกัน ตั้งแต่กระดานดินสอทั่วไปจนถึงอุปกรณ์ดิจิตอลที่ทันสมัย ทุกอย่างมีบทบาทเฉพาะตัวในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ของโดยย่อไปสำรวจโลกของสิ่งของในห้องเรียนเพื่อศึกษาความสำคัญและการมีส่วนร่วมของพวกเขาในภูมิทัศน์การศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน

  1. กระดานดินสอ/กระดานไวท์บอร์ด: เป็นจุดศูนย์กลางที่สำคัญของห้องเรียนมากหลายครั้ง กระดานดินสอหรือไวท์บอร์ดเป็นที่ที่ครูจดบันทึกข้อความสำคัญ สมการ และแผนภาพ เส้นทางการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์และการเข้าใจทางสายตาของนักเรียน
  2. โต๊ะและเก้าอี้: พบอยู่ในแถวที่เรียบร้อยหรือจัดเรียงในกลุ่ม เป็นที่มาของโซนการนั่งที่สะดวกสบายสำหรับนักเรียนที่จะมีส่วนร่วมในบทเรียน การจัดโซนการนั่งอย่างมีระเบียบส่งเสริมความร่วมมือและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้
  3. หนังสือเรียนและหนังสือเรียน: ซึ่งอาจจะเป็นที่มาของความรู้สำหรับนักเรียนหลายคน หนังสือเรียนและหนังสือเรียนให้บทบาทในการเติมเต็มความรู้และเชี่ยวชาญของนักเรียน การมีบทบาทของหนังสือเรียนในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการทำความเข้าใจของนักเรียนไม่สามารถประมาณได้ว่ามีความสำคัญอย่างไรในการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน